Yhteystiedot

PALISKUNTAIN YHDISTYS
PL 8168 (Koskikatu 33A)
96101 ROVANIEMI
Puhelin 016 331 6000
Avoinna arkisin klo 8 - 16

Toimiston ja paliskuntien yhteystietoja

Poronomistajan arkea
- kuvapalsta »

Pororeseptit.fi »

Poromies -näköislehti


Poromies 1_2015
-Aikaisemmat lehdet
-Mediakortti 2015

Lue nro 6/2014 (tai tilaa jatkossa) digitaalinen Poromies-lehti (Lehtiluukku.fi).

Tilaa Poromies-lehti sähköpostilla: kirjaamo@paliskunnat.fi

Poroesitteet

Linkkejä

Asiakirjat

 

Eduskuntavaalikysely 2015 

Porohallinnon kysely osa2 - tulokset  

Poroblogi luettavissa osoitteessa (paliskuntainyhdistys.blogspot.fi)

Osallistu Tukinetin Poroelämää-keskusteluun (www.tukinet.fi)!


 

Porouutiset mediassa:


Ajankohtaiset oppaat ja aineistot:

Poronlihan vähittäismyymälä -opas ( 610 kt) 

Porojen talviruokinnan hyvien toimintatapojen opas 2013 ( 648 kt) 

Poronlihan suoramyynnin hyvän toimintatavan malli 2013 ( 7067 kt)

Poronlihan suoramyyjän omavalvontasuunnitelma 2013 ( 485 kt) 

Paliskuntain yhdistyksen ja Metsähallituksen sopimus ( 408 kt)

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa ( 2088 kt)

Porotilamatkailun turvallisuus ( 788 kt)

Porotilamatkailun laatu 2012 ( 750 kt)

Luennot: Poroteurastamoesimiesten ja tarkastuseläinlääkärien koulutus

Porojen talvitarhaus 2012 -opas ( 866 kt)

Ensiapuopas poronhoitotyöhön ( 4.4 Mt)

Opas porovahinkojen arviointiin ( 2.3 Mt) 

Porojen elävänä kuljetus -opas ( 2.3 Mt) 

PetoLuonto-opas ja Petovahinkojen ennaltaehkäisyopas alkutuotantotilallisille
http://www.petohanke.fi

Lapin liiton peto&poroselvitys
Sallan petofoorumin esitykset
http://www.lapinliitto.fi/petofoorumi 

Käytöstä poistettujen aitamateriaalien kerääminen maastosta -pilottihanke.
Loppuraportti ( 4.11Mt)

Porojen hätäruokinta- ja hoito-opas ( 6.5 Mt)

Poron hoito- ja käsittelyopas  ( 2.3 Mt)

MAKSATUS- JA NOSTOLUPAHAKEMUS ( 33kt)
porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) mukaisen tuen saamiseksi

Tositekohtainen koontiluettelo ( 63kt)

Riistavahinkojen korvausjärjestelmän toimeenpano (  300 kt)

Riistavahinkolaki ja siihen liittyvät määräykset ja asetukset ( 325 kt)

Ohje sijaisapulomakkeiden lataamiseen

Verotili -mitä muuttuu alkutuottajilla vuonna 2010  ( 1 Mt)

Pororuokinnan ABC ( 65kt)

Teuraseräkohtainen ketjuinformaatiolomake  ( 34kt) - Lomaketta täsmennetty 18.11.2013


 

Poronomistajan palsta

Porokilpailut

Kurssit

Porokolari

Lapin Poron nimisuoja